BIK en IKWat ik merk in mijn kunst is dat er een aantal dingen steeds terugkomt:

Niet bang zijn. Dingen durven. Fouten bestaan niet.
Dat is precies wat ik kinderen ook wil laten zien.

Je mag anders zijn. Dat is wat ik mezelf en anderen wil toestaan.

Anders kijken. Aangeleerde ideeen en regels loslaten.

Ik bedoel niet per se grote regels. Maar ook bijvoorbeeld de manier waarop we gewend zijn om dingen af te beelden.

In tekeningen waar het gaat over liefde worden bijvoorbeeld vaak hartjes gebruikt. Kan liefde ook anders worden afgebeeld?

Door een bepaalde compositie en kleur?Eric van Vliet – leerkracht groep 7, Van Leeuwenhoekschool:

'Door de opbouw groeien de kinderen naar het gevoel dat het land dat zij bedacht hebben echt van hen is. Ze gaan in de fantasie van het land mee en bedenken hoe het eruit ziet. De leerlingen worden fanatiek in het bedenken van liedjes, dansjes en begroetingen.

Op een gegeven moment geeft Danijela inzicht in wat de andere groep leerlingen aan het doen is. Met een aantal handige vragen en opmerkingen maakt ze duidelijk dat het andere land veel slechter is dan hun land en de kinderen spelen daar meteen op in.

Dan is er een les waarin de confrontatie echt plaats vindt. Danijela staat in haar rol boven de groep en heeft een goede manier bedacht om de controle niet kwijt te raken. In deze les komt naast het conflict ook meteen de oplossing, zo blijft het conflict niet hangen tot de volgende les.

Die laatste les is helemaal toe gespitst op het uitleggen. Hoe ontstaat een conflict en is dit te voorkomen? Is het niet raar dat de kinderen ruzie krijgen? Want als ze verder kijken zien ze dat ze elkaar kunnen aanvullen.

Ook wordt er gekeken naar oorlog in de wereld en dat het niet moeilijk is om dit te laten beginnen, maar vooral moeilijk om het op te laten houden.

De opbouw is helemaal goed gekozen. De kinderen krijgen makkelijker een inzicht doordat ze het zelf mee hebben gemaakt. Ze zijn niet abstract bezig zoals met de 2e Wereldoorlog. Nee, ze hebben het zelf meegemaakt. Gelukkig wel op een milde manier, maar ze redeneren nu vanuit een ervaring.'

Over bik


Bik verrijkt uw cultuureducatie

Bik staat voor beroepskunstenaars in de klas. Dit zijn professionele kunstenaars die een eenjarige post-hbo-opleiding * volgden om samen met de groepsleerkracht projecten te bedenken en uit te voeren op basisscholen. In het dagelijks leven zijn ze bijvoorbeeld danser, schilder of schrijver. Met hun bik-projecten kunt u uw cultuureducatie op school verrijken. Samen met een echte kunstenaar kunstprojecten bedenken en uitvoeren, is leuk en leerzaam. Voor u én uw leerlingen.

Bik-kunstenaars denken bovendien graag met u mee over de invulling van cultuureducatie op school. En ook na schooltijd kan bik een goede rol spelen. De inzet van bik-kunstenaars maakt naschoolse opvang uitdagend en interessant voor kinderen. Bik-kunstenaars brengen vakmanschap, plezier en inspiratie in de klas.


Bespreek uw wensen

Met het bik-diploma kunnen kunstenaars samen met een groepsleerkracht projecten bedenken en uitvoeren. Vooraf maakt u met de bik-kunstenaar afspraken over de uitvoering en prijs van een project. Het is van belang om uw wensen en verwachtingen goed door te spreken. Deze checklist kan u daarbij helpen.

Download checklist voor leerkrachten


Landelijk netwerk

Beroepskunstenaars in de klas (bik) is een initiatief van Cultuur-Ondernemen. De bik-opleiding wordt op vijf plaatsen in Nederland verzorgd door het kunstvakonderwijs in samenwerking met cultuureducatie-instellingen. Deze vijf instellingen vormen een landelijk netwerk waar kunstenaars worden opgeleid en waar scholen, bik-kunstenaars met hun projecten kunnen afnemen.

Bik is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het ministerie van OCW, Cultuur-Ondernemen. en door de medewerking van vijf lokale cultuureducatie-instellingen en 5 hogescholen.

De bik-opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.
^ naar boven ^